Elektroniczna skrzynka podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 267) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
W związku z powyższym w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi
w Częstochowie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna skrzynka podawcza

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie Marek Zielonka (31 maja 2017)
Opublikował: Administrator UM (29 maja 2017, 12:53:17)

Ostatnia zmiana: Karolina Bednarek (31 maja 2017, 09:52:18)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 967