Ogłoszenia archiwalne

Ogłoszenia archiwalne

Wynik naboru na stanowisko: referent windykacji i księgowości

Wpłynęły cztery oferty, które sprawdzano pod względem formalnym i wymagań niezbędnych na stanowisko pracy, którego dotyczył nabór. Dokonano wyboru oferty Pani Emilii Urbańskiej. [...]

Wynik naboru na stanowisko: kierownik Centrum Edukacyjno – Interwencyjnego

Wpłynęła jedna oferta, którą sprawdzano pod względem formalnym i wymagań niezbędnych na stanowisko pracy, którego dotyczył nabór. Dokonano wyboru oferty Pani Barbary Drożdż. [...]

Wynik naboru na stanowisko: referent administracji

Informacja dot. naboru na stanowisko pracy: referent administracji w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi Wynik naboru na stanowisko: referent administracji. Wpłynęły dwie oferty, które sprawdzano pod względem formalnym i [...]

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy: referent księgowości w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemam ...

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ul.Sikorskiego 78/80 42-202 Częstochowa Ogłasza nabór na stanowisko pracy: referent księgowości 1.Wymagania niezbędne: - wykształcenie minimum średnie z zakresu rachunkowości, finansów, [...]

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy: specjalista z zakresu profilaktyki alkoholowej w Centrum ...

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ul. Sikorskiego 78/80 42-202 Częstochowa Ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista z zakresu profilaktyki alkoholowej w Centrum Edukacyjno - Interwencyjnym 1. Wymagania niezbędne: - [...]

metryczka