Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności

Roczne sprawozdanie z działalności OPOPA za rok 2014

Roczne Sprawozdanie z działalności OPOPA za rok 2014 [...]

sprawozdanie za 2010 rok

sprawozdanie z działalności [...]

sprawozdanie 2009

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie za 2009 rok [...]

sprawozdanie za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie za 2008 rok [...]

sprawozdanie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie za 2007 rok [...]

metryczka