Strona główna

Strona główna

Dbając o ułatwienie Państwu kontaktu z nami przedstawiamy
szczegółowe dane na temat naszej jednostki.


Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi
w Częstochowie

ul. Sikorskiego 78
42-202 Częstochowa
tel./fax 34 361 39 96
email: sekretariat@opopa.plNIP: 573-25-26-276
REGON: 000174668

Dyrektor Ośrodka: mgr inż. Marek Zielonka


Dyżury Ośrodka pełnione są od pn-pt w godzinach:
Poniedziałek
od 7.00 do 15.00
Wtorek
od 7.00 do 17.00
Środa
od 7.00 do 15.00
Czwartek
od 7.00 do 15.00
Piątek
od 7.00 do 15.00

Dział Opieki Nad Osobami w Stanie Nietrzeźwości czynny całodobowo.Dyżury Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej oraz Osób z Problemem Uzależnień:
Poniedziałek - porady prawne
od 16.00do 19.00
Wtorek
od 16.00do 19.00
Środa
od 16.00do 19.00
Czwartek - porady prawne
od 17.00do 20.00
Piątek
od 16.00do 19.00

Klauzula informacyjna OPOPA

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 42-200 Częstochowa, ul. Sikorskiego 78
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku jest Pan Adam Pożarlik. Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem Ośrodka -
tel. 34/361 39 96, lub e-mailowo: iodo@opopa.czestochowa.um.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach opisanych w ustawie
z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2137) oraz aktów wykonawczych, na podstawie 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do końca okresu przedawnienia roszczeń z tytuł pobytu w OPOPA, a w przypadku wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego - do czasu jego ostatecznego zakończenia
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów, o których mowa w pkt 3 klauzuli   

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Marek Zielonka (7 grudnia 2021)
Opublikował: leszczynski_d (12 maja 2014, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Karolina Bednarek (7 grudnia 2021, 09:40:28)
Zmieniono: zmiana adresu e-mail

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31687